ทัวร์ประเทศเวียดนาม

ทัวร์ประเทศมาเลเซีย

ทัวร์ประเทศสิงคโปร์

ทัวร์ประเทศเกาหลี

ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น

ทัวร์ฮ่องกง

 

 สมุดเยี่ยมวันทาทัวร์

      
 
 

 
-
-
ทัวร์ประเทศพม่า
กับดินแดนมนต์เสนห์แห่งวัฒนธรรมและชาติพันธ์
ณ เมืองเชียงตุง เมืองลา ย่างกุ้ง มัณฑเล
ทัวร์ประเทศเวียดนาม
สัมผัสดินแดนมังกรน้อย ณ ฮานอย
โฮจิมินห์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์ประเทศกัมพูชา
ชมความอลังการสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นครสวัด นครธม พนมเปญ
ทัวร์ประเทศลาว
สัมผัสวัฒนธรรมล้านช้างที่หลวงพระบาง
เวียงจันทน์ เชียงขวาง ปากซัน
 
ทัวร์ประเทศอินเดีย
อิ่มบุญกับท่องแดนพุทธภูมิ
สัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่แห่งชมพูทวีป
 
ทัวร์ประเทศจีน
เยือนถิ่นไทลื้อแห่งสิบสองปันนา
เมืองเชียงรุ้ง คุนหมิง
 

                         
มีผู้เข้าชม  คน
 
 
 
วันทาทัวร์ (WANTA TOURS) ใบอนุญาตเลขที่ 21-0373
202/3 หมู่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 089-8534351, 082-1956119 Fax. 053-838312